හම්බන්තොට විරෝධතාවක දී තරුණයෙකුට පහර දුන් තංගල්ල ASPට මාරුවක්

හම්බන්තොට විරෝධතාවක දී තරුණයෙකුට පහර දුන් තංගල්ල ASPට මාරුවක්

8
0

පසුගියදා හම්බන්තොට පැවති විරෝධතාවක දී තරුණයෙකුට පහර දුන් බව කියන තංගල්ල භාර සහකාර පොලිස් අධිකාරී තුෂාර දළුවත්ත මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාතරට මාරු කර යවා තිබෙනවා. ස්වාධීන පරීක්‍ෂණයකින් අනතුරුවයි පොලිස් කොමිසම මෙම නියෝගය ලබාදී ඇත්තේ. සිද්ධිය සම්බන්ධෆයන් ඉදිරි පරීක්‍ෂණ සඳහා ආචාර්ය මහින්ද මොරගොල්ල, ආනන්ද විජේසූරිය සහ චූලරත්න ගමගේ යන මහත්වරුන්ගෙන් යුත් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY