සෞඛ්‍ය සේවාවේ මානව සම්පත් පුරප්පාඩු පිරවීමට පියවර

සෞඛ්‍ය සේවාවේ මානව සම්පත් පුරප්පාඩු පිරවීමට පියවර

27
0

සෞඛ්‍ය සේවාවේ මානව සම්පත් පුරප්පාඩු පිරවීමට පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා උපදෙස් දී තිබෙනවා.නාරාහේන්පිට ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවක දී අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව උපස්ථායක, සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්ය සහායක, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන්, සෞඛ්‍ය කලමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් සඳහා ඇති පුරප්පාඩු පිරවීමට නියමිතයි. දිවයින පුරා රෝහල්වල උපස්ථායක පුරප්පාඩු දහසක් පමණ ඇති අතර මෙම වසර තුළ ඉන් පුරප්පාඩු 541ක් සඳහා බඳවාගැනීම් සිදුකර තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY