සෝමාවතිය රක්ෂිතයේ දී ඇතින්නකට වෙඩි ප්‍රහාර

සෝමාවතිය රක්ෂිතයේ දී ඇතින්නකට වෙඩි ප්‍රහාර

16
0

සෝමාවතිය රක්ෂිතයේ දී වෙඩි ප්‍රහාරයකට ලක්වූ ඇතින්නක අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවනවා. සෝමාවතිය රක්ෂිතයේ නිකහේන ප්‍රදේශයේ දී ඇතින්න මෙම වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්ව ඇති බවයි වනජීවි නිලධාරීන් පවසන්නේ. දඩයම්කරුවෙකු තැබූ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ඇතින්නගේ හිස ආසන්න ප්‍රදේශයට බරපතල හානි සිදුව තිබෙනවා.

නිකහේන රක්ෂිතයේ වැටී සිටින එම ඇතින්නට කඩිනම් ප්‍රතිකාර ලබා දීමට ගිරිතලේ වනජීවී රෝහලේ නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. පශු වෛද්‍ය සමීර කලිගුආරච්චි මහතාගේ මෙහෙයවීමෙනුයි එම කටයුතු සිදුවන්නේ. වයස අවුරුදු 15ක් පමණ වන මෙම ඇතින්නගේ ජීවිතය බේරාගැනීමට දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට වනජීවී නිලධාරීන්ට සිදුව තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY