සෑම ත්‍රීරෝද රථයකටම මීටර අනිවාර්යයි – පළමු වනදා සිට ක්‍රියාත්මකයි

සෑම ත්‍රීරෝද රථයකටම මීටර අනිවාර්යයි – පළමු වනදා සිට ක්‍රියාත්මකයි

10
0

ත්‍රීරෝද රථය වඩාත් ගුණාත්මක ලෙස මගී ජනතාවට සමීප කිරීමේ අරමුණෙන් රජය විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ යටතේයි සෑම ත්‍රීරෝද රථයකටම මීටර අනිවාර්ය කොට මගීන් සඳහා බිල්පතක් ලබාදීම ද අනිවාර්ය කර තිබෙන්නේ. ලබන පළමු වනදා සිට මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ත්‍රීරෝද රථ එකොළොස් ලක්‍ෂ හැටදහසක් ලියාපදිංචි කර තිබෙනවා. නමුත් මේ වන විට ධාවනයට එක්කර තිබෙන්නේ ඒ අතරින් ත්‍රීරෝද රථ නවලක්‍ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ බොහෝ ත්‍රීරෝද රථවල මීටර සවිකර තිබුණ ද ඇතැම් විට ඒවායේ විවිධ මිල ගණන් සටහන් වන බවට මගීන්ගෙන් චෝදනා එල්ල වනවා. මීටර සවි නොකළ ඇතැම් ත්‍රීරෝද රථ මගීන්ගෙන් ගමන් වාර සඳහා මුදල් අය කරන්නේ ඔවුන්ට සිතැඟි පරිදියි. මේ සියලු පැමිණිලිවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහායි රජය මෙම නව වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. මේ යටතේ සියලුම ත්‍රීරෝද රථවලට රිසිට්පත් ලබාදෙන මීටර සවිකිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY