ස්පාඤ්ඤ රජයෙන් කැටලෝනියාවට කාල සීමාවක්

ස්පාඤ්ඤ රජයෙන් කැටලෝනියාවට කාල සීමාවක්

24
0

කැටලෝනියාවට සිය ස්වාධීනත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ස්පාඤ්ඤ රජය කාලසීමාවක් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වනවා. ඒ අනුව නිදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ ද, නැද්ද යන්න පැහැදිළි කිරීම සඳහා දින පහක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. කැටලෝනියාවට ස්පාඤ්ඤයෙන් ඉවත් වීමට අදහසක් නොමැති නම් ඒ බව ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ඉහත දින පහට අමතරව තවත් දින තුනක කාලයක් ලබා දී ඇති බව ස්පාඤ්ඤ බලධාරීන් කියා සිටියා. එම කාලසීමාව තුළ නිදහස ප්‍රකාශ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් කැටලෝනියාවේ බලය මධ්‍යම රජය යටතට පැවරෙන බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කරන්නේ. මේ අතර ස්පාඤ්ඤයේ ජාතික දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. වසර 40ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල වී ඇති බරපතල තර්ජනයකට රට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි ස්පාඤ්ඤ අගමැති මරියානෝ රජෝයි පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY