සහන සත්කාරක දිනය හෙට

සහන සත්කාරක දිනය හෙට

11
0

සහන සත්කාරක දිනය හෙටට යෙදී තිබෙනවා. බෝ නොවන රෝගීන්ගේ මානසික තත්ත්වය වඩාත් යහපත් කිරීමේ අරමුණෙනුයි මෙම දිනය නම්කර තිබෙන්නේ.වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යාමත් සමග බෝ නොවන රෝගවලට ගොදුරුවූවන්ගේ ප්‍රතිශතය ද ඉහළ මට්ටම පවතින බව සෞඛ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. එම රෝග සඳහා නිසි ප්‍රතිකාර ලබා නොගැනීමෙන් අත්වන අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ද සහන සත්කාරක දිනයේ ප්‍රධාන අරමුණකි. සහන සත්කාරක දිනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY