සංවර්ධන පුවත්

සංවර්ධන පුවත්

22
0

වව්නියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සංවර්ධන කටයුතු රුපියල් මිලියන 410ක් වෙන් කර තිබෙනවා. වව්නියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 769ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහායි මෙම මුදල වෙන් කර තිබෙන්නේ. නිවාස අහිමි පවුල් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකර දීමට රුපියල් මිලියන 331.1ක මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ නිවාස 413ක් ඉදිකිරීම සදහායි. සෙසු යටිතල පහසුකම් ද නගාසිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ පවතින අඩුපාඩු රැසක් මගහැරවීම සදහායි. වව්නියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී මේ පිළිබද දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ කේ මස්තාන්, උතුරු පළාත් අමාත්‍ය පී සත්‍යලිංගම් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY