ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තාවකාලිකව නව නිලධාරී මණ්ඩලයක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තාවකාලිකව නව නිලධාරී මණ්ඩලයක්

28
0

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තාවකාලිකව නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කිරීමට පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණයකර තිබෙනවා. ඒ ඊයේ පස්වරුවේ පැවති පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේ දී. නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වුණේ පක්ෂයේ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. මධ්‍යම කාරක සභාවේ සියලු නියෝජිතයින් පාහේ මීට සහභාගිවී සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

https://youtu.be/hVk0GfiYiG4

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY