වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක්

වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක්

7
0

වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ ලබන මාර්තු මාසයේදී ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතයි.වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා නගාසිටුවීම සදහා රජය ගෙනයන වැඩපිළිවෙළේ එක් පියවරක් ලෙසයි මෙය සිදුකෙරෙන්නේ.

මේ අනුව සියලුම වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා ක්‍රියාකාරකම් සදහා ජාත්‍යන්තර සම්මත සීමා මායිම් සහිත එක් එක් ක්ෂේත්‍ර සඳහා උපදේශක කමිටු 10ක් පත්කර තිබෙනවා. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියයි මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ තුළින් ආරක්ෂක අවශ්‍යතා හඳුන්වාදීම, වික්‍රමාන්විත සංචාරක සේවා සපයන්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචිවීමේ අවම සුදුසුකම් ආදිය පිළිබද නව රෙගුලාසි හඳුන්වාදීමට නියමිතයි. වික්‍රමාන්විත ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් ක්ෂේත්‍ර දහයකට බෙදා එක් එක් ක්ෂේත්‍ර සදහා ප්‍රවීනත්වය දක්වන පුද්ගලයන්ගෙන් සැදුනු උපදේශක කමිටු දහයක් මගින් රෙගුලාසි හදුන්වාදීම සිදුකෙරෙනවා.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY