වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීම්

වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීම්

11
0

කොටහේන අලුත් මාවතේ හෙට්ටියාවත්ත හංදියේ සිට ඉබ්බගෙවත්ත හංදිය දක්වා වාහන ගමනාගමනය අද රාත්‍රී නවයේ සිට ලබන 21 වනදා අලුයම පහ දක්වා සීමා කෙරෙනවා. මෙම කාලය තුලදීම මෝදර, මාදම්පිටිය පාර මහවත්ත හංදියේ සිට බෝගහ හංදිය දක්වා මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය ද සීමා කෙරෙනු ඇති. ජල නල එලීම සඳහා කැනීම් කටයුතු සිදුකෙරෙන බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY