ව්‍යවසායකයන් සදහා පැවති පසුබිම මුලුමනින්ම වෙනස්කළ අයවැයක්

ව්‍යවසායකයන් සදහා පැවති පසුබිම මුලුමනින්ම වෙනස්කළ අයවැයක්

6
0

ව්‍යවසායකයන් සදහා පැවති පසුබිම මුලුමනින්ම වෙනස්කළ අයවැයක් මෙවර ඉදිරිපත්කර ඇති බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති පශ්චාත් අයවැය සංසදය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

මෙවර අයවැයෙන් සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරික අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 15ක් වෙන්කර තිබෙනවා. නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඇතිකිරීම මෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල නිරත තරුණ පිරිස් කෙරෙහි වැඩි අවධානයකින් යුතුව මුදල් වෙන්කිරීම් සිදුකර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මූලික ගැටලුවක් වන ප්‍රාග්ධන සම්පාදනයට සහන රැසක් සළසාදීමට මෙවර අයවැයෙන් කටයුතු කෙරුණා. ඒ අතර දිගුකාලීන ණය , ව්‍යාපෘති ණය සහ අඩූ පොලී අනුපාත යටතේ ණය ලබාදීමට අවස්ථාව සළසාදී තිබෙනවා. අයවැය පිළිබඳ ගැටලු ඇත්නම් හෝ වෙනත් යෝජනා ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථා සළසාදී තිබීම ද විශේෂත්වයක්. තරුණ පරපුර ව්‍යවසායකයන් බවට පත්කරන අයවැයක් ඉදිරිපත්කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY