වඳුරෙකු සමග ගත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක නීතිමය අයිතිය ඡායාරූපකරුට ලබාදෙයි

වඳුරෙකු සමග ගත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක නීතිමය අයිතිය ඡායාරූපකරුට ලබාදෙයි

45
0

වඳුරෙකු සමග ගත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක නීතිමය අයිතිය ඡායාරූපකරුට ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ඡායාරූපවල අයිතිය ඡායාරූපකරුට නොව වඳුරාට හිමිවිය යුතු බවට සත්ව සංවිධාන චෝදනා කළා. ඩේවිඩ් ස්ලැටර් නම් මෙම ඡායාරූප ශිල්පියා 2011 වසරේ දී ඉන්දුනීසියාවේ වනාන්තරයකදී යි මෙම ඡායාරූපය ගෙන තිබුණේ.

පෙටා නමැති සත්ව සංවිධානය ඡායාරූප ශිල්පියාට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණා. එහෙත් අධිකරණය තීන්දු කළේ එහි අයිතිය ඡායාරූප ශිල්පියාට හිමි විය යුතු බවයි. එම ඡායාරූපයෙන් ලැබෙන ඉහළ ආදායමක් වේ නම් ඉන් 25%ක් සත්ව අභිවෘද්ධිය සදහා ආධාර කිරීමට සූදානම් බවයි ඡායාරූප ශිල්පියා පවසන්නේ. වදුරා සමග සෙල්ෆි ඡායාරූපය ගැනීම සදහා තමාට වදුරාගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට දින ගණනක් වෙහෙසවීමට සිදු වූ බව ඡායාරූප ශිල්පියා පවසනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY