ලෝක උරුම ස්ථාන රැකගැනීම සියලුදෙනාගේ වගකීමයි

ලෝක උරුම ස්ථාන රැකගැනීම සියලුදෙනාගේ වගකීමයි

14
0

ලෝක උරුම ස්ථාන රැකගැනීම සියලුදෙනාගේ වගකීම බව අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය අවධාරණයට කරනවා. රත්නපු කහවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකදීයි අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය මෙම අදහස් පළකළේ. ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් පවුල් සදහා ලබා දෙන ගෙවල්කුලි දීමනාව පිරිනැමීම අමාත්‍යවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ආපදාවට ලක්වූ පවුල් 48ක් වෙනුවෙන් එම දීමනාව ලබාදුන් අතර තවත් පවුල් කිහිපයක් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක දීමනාව ද ලබා දුන්නා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY