ලෝකයේ ජීවත් වන සරණාගත දරුවන්ගෙන් හරි අඩක් පාසල් නොයන බව අනාවරණය වෙයි

ලෝකයේ ජීවත් වන සරණාගත දරුවන්ගෙන් හරි අඩක් පාසල් නොයන බව අනාවරණය වෙයි

16
0

ලෝකයේ ජීවත් වන සරණාගත දරුවන්ගෙන් හරි අඩක් පාසල් නොයන බව ජගත් සරණාගත ඒජන්සිය පවසනවා. පාසල් නොයන දරුවන් සංඛ්‍යාව මිලියන 3.5ක් ලෙසයි ජගත් සංවිධාන වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. පාසල් යාම සඳහා කඳවුරුවලට නිසි පහසුකම් හෝ ආධාර නොලැබෙන බව ද එම වාර්තා සඳහන් කරනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සියේ ආධාර යටතේ ජීවත් වන වයස අවුරුදු 5ත් 17ත් අතර වයස් සීමාවල පසුවන මිලියන 6.4ක් වූ දරුවන්ගෙන් බහුතරයක්ම පාසල් නොයන බව සඳහන්. සරණාගත දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉතා අවදානම් මට්ටමක තිබෙන බවයි එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත සංවිධාන යටතේ අවතැන් කඳවුරුවල ජීවත් වන මිලියන 17.2ක් වන සරණාගතයින්ගෙන් හරිඅඩක්ම දරුවන් වනවා.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY