යොවුන් පුරය වෙනුවෙන් විශේෂ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළක්

යොවුන් පුරය වෙනුවෙන් විශේෂ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළක්

38
0

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වීමට නියමිත යොවුන් පුරය වෙනුවෙන් විශේෂ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ෆයිසාල් කාසීම්ගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

යොවුන් පුරය සඳහා සහභාගී වීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. ඒ අනුව වෛද්‍යවරුන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මෙන්ම සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය යොමු කිරීම පිළිබඳවද අවධානය යොමු කළා. සනීපාරක්ෂක කටයුතු, පානීය ජලය, ආහාර පාන, ඩෙංගු උවදුර සදහා දුමායනය ඇතුළු අවශ්‍ය කටයුතු යෙදීම පිළිබඳවද දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරුණු බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY