යේමන සෞදි දේශසීමා යළි විවෘත කෙරේ

යේමන සෞදි දේශසීමා යළි විවෘත කෙරේ

14
0

යේමනයට අත්‍යවශ්‍ය ආධාර සැපයීම සදහා සෞදි අරාබිය, යේමන සෞදි දේශසීමා යළි විවෘත කර තිබෙනවා.රියාද් නගරයට යේමනයේ කැරලිකරුවන් එල්ල කළ ප්‍රහාරයත් සමග සිය දේශසීමා වසා දැමීමට සෞදි බලධාරීන් කටයුතු කළා. යේමන වැසියන් මිලියන ගණනකට ආහාර හා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හිඟයක් පවතින බැවින් එම දේශසීමාවන් යළි විවෘත කර ආධාර ලබා දීමටයි  සෞදි අරාබිය කටයුතු කර  ඇත්තේ. ගුවන් තොටුපල හා වරායන් මෙසේ ආධාර ලබාදීමට විවෘත කර තිබෙනවා. ඉන්ධන, ආහාර, ඖෂධ හා ජලය නොමැතිකමින් මිලියන ගණනක් වූ යේමන  ජනතාව පීඩාවට පත් ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY