මෙරට ආබාධ සහිත දරුවන් සදහා අරමුදලක් ආරම්භ කිරීමට විශේෂ ක්‍රිකට් තරගයක්

මෙරට ආබාධ සහිත දරුවන් සදහා අරමුදලක් ආරම්භ කිරීමට විශේෂ ක්‍රිකට් තරගයක්

14
0

මෙරට ආබාධ සහිත දරුවන් සදහා අරමුදලක් ආරම්භ කිරීමට විශේෂ ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ලබන මස 8වනදා ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේ දී මෙම තරගය පැවැත්වෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක ඈෂ්ලි ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY