බ්‍රිස්ටල් ජාත්‍යන්තර වායු බැලූන් සැණකෙළිය බ්‍රිතාන්‍යයේ දී

බ්‍රිස්ටල් ජාත්‍යන්තර වායු බැලූන් සැණකෙළිය බ්‍රිතාන්‍යයේ දී

14
0

බ්‍රිස්ටල් ජාත්‍යන්තර වායු බැලූන් සැණකෙළිය බ්‍රිතාන්‍යයේ දී පැවැත්වුණා. මෙවර එය පැවැත්වුණේ 39වන වරටයි. දින 4ක් පැවැත්වෙන සැණකෙළිය සඳහා ලෝකයේ විවිධ රටවලින් වායු බැලූන් රැසක් එක්කර තිබුණා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY