බදු වැඩි කිරිමට විරෝධය දක්වමින් ලෙබනන් වැසියන් උද්ඝෝෂණයක

බදු වැඩි කිරිමට විරෝධය දක්වමින් ලෙබනන් වැසියන් උද්ඝෝෂණයක

29
0

ඩොලර් බිලියන හතරක අයවැය හිඟය පියවා ගැනිම සදහා ලෙබනන් රජය විසින් සිදුකළ බදු වැඩි කිරිමට විරෝධය පලකරමින් එරට ජනතාව උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. ලේබනනයේ බිරෑට් නගරයට රැස් වූ ජනතාව එරට දූෂිත දේශපාලනඥයන් වෙත සිය අප්‍රසාදය පල කරමින් තමන් බදු නොගෙවන බව පැවසුවා. රැස්ව සිටි පිරිස අමතමින් එරට අගමැති සාද්-අල්-හරීරි කියා සිටියේ තමන් දූෂණයට එරෙහිව පියවර ගැනිමට කටයුතුකරන බවයි. කමිටුවක් තුලින් තම ඉල්ලිම් ඉදිරිපත් කර සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ඒවාට විසදුමක් ලබා ගැනිමට ඉදිරිපත් වන ලෙස ඔහු විරෝධතාකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY