පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රවී කරුණානායක අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදකී

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රවී කරුණානායක අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදකී

28
0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි  රවී කරුණානායක මහතා අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදුටුවා. අස්ගිරි මහා විහාරය වෙත පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ඥානරතන ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබාගත්තා. අනතුරුව ඒ මහතා උන්වහන්සේ සමග සුහද පිළිසදරක ද නිරතවුණා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY