පාපැදි භාවිතා කරන්නන්ට රෝග වැළඳීමේ අවදානම අඩුවෙයි

පාපැදි භාවිතා කරන්නන්ට රෝග වැළඳීමේ අවදානම අඩුවෙයි

20
0

පිළිකා සහ හෘද රෝග වැළඳීමේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා පාපැදි භාවිතා කරන ලෙස විද්‍යාඥයින් පිරිසක් පවසනවා. එක්සත් රාජධානියේ වසර පහක් කරන ලද අධ්‍යයනයට පුද්ගලයන් 250,000ක් යොදා ගෙන තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. පොදු මගී සේවයක අසුන් ගෙන ගමන් කිරීම හෝ රැකියාව බලා මෝටර් රථයෙන් ගමන් කිරීම හා සැසඳීමේ දී ඇවිදීම තුළින් ඇතැම් වාසි ලැබෙන බවත් අධ්‍යයනයෙන් පෙනී යනවා.

පාපැදි භාවිතා කරන්නන් සතියකට සාමාන්‍ය වශයෙන් සැතපුම් 30 ක් පාපැදියෙන් ගමන් කරන අතර ගමන් කරන දුර වැඩිවන තරමට ඉන් ලැබෙන සෞඛ්‍ය වාසි ද ඉහළ යන බවයි එම විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ. පාපැදිය සහ පොදු මගී සේවා යන දෙවර්ගයම භාවිත කරන පුද්ගලයන්ට ද සෞඛ්‍ය වාසි ලැබෙන බව අධ්‍යයන වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY