ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්

27
0

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.කෙසේ වෙතත්,ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රීක්ක වල ස්ථාන ස්වල්පයක අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යාකාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි ස්වල්පයක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල  ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත  කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතී.සුළං බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40ක් පමණ වේ. කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම හරහා පුත්තලම දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකළපුව දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන්වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටකපැ.කි.මී. 55-60 දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින්විට රළු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY