පළමු පෙළ ප්‍රිමීයර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකකට වසර දෙක බැගින් තහනමක්

පළමු පෙළ ප්‍රිමීයර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකකට වසර දෙක බැගින් තහනමක්

13
0

පළමු පෙළ ප්‍රිමීයර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකකට වසර දෙක බැගින් තහනමක් පැනවීමට නියමිතයි.

පසුගිය වසරේ පළමු පෙළ තරගාවලියේ පානදුර සහ කළුතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජ අතර පැවති තරගයේ පාවාදීමක් සිදුවූ බවට චෝදනා එල්ල වුණා. එය පරීක්ෂා කර මේ වන විට වාර්තාවක් තරග කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එය ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට නියමිත කළමනාකරණ කමිටුවේ දී සාකච්ඡාවට ගන්නා බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උප සභාපති කේ. මතිවානන් මහතා පැවසුවේ. කළුතර ක්‍රීඩකයින්ට බී කාණ්ඩයෙන් සරා තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීම සහ පානදුර ක්‍රීඩකයින්ට ඒ කාණ්ඩයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව මෙම තරගයේ ප්‍රසාද ලකුණු මත තීරණය වීමට නියමිතව තිබුණා. ඒ පිළිබඳව කණ්ඩායම් දෙකම කතා කර තරග වැදීම හේතුවෙන් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ඇතිවුණා. තරග පාවාදීමක් ඝනයට වැටෙන මෙම සිදුවීමට ඉදිරියේ දී දඬුවම් පැනවෙනු ඇති. කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින්ට, පුහුණුකරුට, කළමනාකරුට සහ කණ්ඩායම් දෙකේම නිලධාරීන්ට වසර දෙකක තහනමක් පැනවෙනු ඇතැයි වාර්තා වනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY