නෝර්වේ රාජ්‍යයයේ මහ මැතිවරණයෙන් පාලක කන්සවේටිව් පක්ෂය ජයගනී

නෝර්වේ රාජ්‍යයයේ මහ මැතිවරණයෙන් පාලක කන්සවේටිව් පක්ෂය ජයගනී

10
0

නෝර්වේ රාජ්‍යයයේ මහ මැතිවරණයෙන් පාලක කන්සවේටිව් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. නෝර්වේ අග්‍රාමාත්‍ය ආනා සෝල්බර්ග් දෙවන වරටත් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙහි කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. දැනටමත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලින් 95%ක් ගණනය කර තිබෙනවා. පාලක කන්සවේටිව් පක්ෂය ප්‍රෝග්‍රෙස් පක්ෂය සමග ඒකාබද්ධව ආසන 169න්, අසූනවයක බහුතර බලය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. නෝර්වේ අග්‍රාමාත්‍යවරිය ඒ අනුව ඉදිරි වසර හතර සදහා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙහි කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY