නූතන පංච ප්‍රයාම පුහුණුකරුවන් සදහා අදියර 1 පුහුණු පාඨමාලාවක් ලබන 20වනදා

නූතන පංච ප්‍රයාම පුහුණුකරුවන් සදහා අදියර 1 පුහුණු පාඨමාලාවක් ලබන 20වනදා

4
0

නූතන පංච ප්‍රයාම පුහුණුකරුවන් සදහා අදියර 1 පුහුණු පාඨමාලාවක් ලබන විසිවනදා සිට පැවැත්වීමට  ජාතික නූතන පංචප්‍රයාම සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ වන විට නූතන පංචප්‍රයාම ජාතික තරගාවලි  තුනක් පවත්වා තිබෙනවා. එහිදී දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝ පිරිසක් ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරිම් සදහා  ඇතුලත්ව සිටිනවා. මේ හේතුවෙන් තවදුරටත් නූතන පංචප්‍රයාම ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරිම සදහාහි අදියර 1 පුහුණු පාඨමාලාවක් පුහුනුකරුවන් සදහා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත්තේ. එය ලබන  20 වනදා සිට දින පහක් කොළඹ කෘතිම හොකි ක්‍රීඩා පිටි ශ්‍රවනාගාරයේදී  පැවැත්විමට නියමිතයි.    ඊට යුක්රේන් ජාතික අන්තර්ජාතික පුහුණු උපදේශකයෙකුගේ සහාය හිමි වන බව ජාතික සංගමය පවසනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY