නයිජීරියාවේ ගුරුවරු රැසක් සේවයෙන් ඉවතට

නයිජීරියාවේ ගුරුවරු රැසක් සේවයෙන් ඉවතට

20
0

දරුවන්ට සූදානම් කළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීමට අපොහොසත් වූ නයිජීරියාවේ ගුරුවරුන් 21,780ක් සේවයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. නයිජීරියාවේ කඩුනා ප්‍රාන්තයේ ගුරුවරුන්ටයි මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා දී ඇත්තේ. හය හැවිරිදි දරුවන්ට ලබා දුන් ප්‍රශ්න පත්‍රයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීමට අපොහොසත් වූ ගුරුවරුන් මෙසේ සේවයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කඩුනා ප්‍රාන්තයේ ගුරුවරුන්ගෙන් තුනෙන් දෙකක පිරිසක් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදු වන බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කරන්නේ. අලුතින් ගුරුවරුන් 25,000ක් බදවා ගැනවීමටද නියමිතයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY