ධීවර පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට වැඩසටහන් රැසක්

ධීවර පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට වැඩසටහන් රැසක්

19
0

ධීවර පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. හබරාදූව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදීයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියාසිටියේ.කලපුවක් සමග ගමක් වැඩසටහන හබරාදූව ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීම අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණා. මෙහිදී පහළොස් දෙනෙකු සඳහා නිවාස ආධාර පිරිනැමුණා. ඉස්සෝ කොටු සකස් කිරීම ඇතුලු ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් ලක්‍ෂ 40කට වැඩි මුදලක් ලබා දීම ද සිදුකෙරුණා. අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා අතුලු පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාවට එක්වුණා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY