ධීවර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මේ වසරේ ගෙන එන බව ඇමති අමරවීර කියයි

ධීවර ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මේ වසරේ ගෙන එන බව ඇමති අමරවීර කියයි

17
0

මේ වසරේදී ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. හම්බන්තොට දෙබොක්කාව මහා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY