දූරියන් දුඟදට පිළිතුරක්

දූරියන් දුඟදට පිළිතුරක්

57
0

දූරියන්වලින් අධීක දුර්ගන්ධයක් වහනය වන්නේ ඇයි ද යන පැනයට පිළිතුරක් සොයා ගැනීමට සිංගප්පූරුවේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් සමත් වී තිබෙනවා. මෙම විද්‍යාඥයන් සිදු කළ පර්යේෂණයේදී දූරියන් පළතුරට අමිහිරි දුර්ගන්ධයක් ලැබීමට හේතු වන ජාන ප්‍රවේනිය හදුනා ගත් බව වාර්තා වනවා. නව සොයා ගැනීම අනාගතයේ දී දුගදින් තොර සහ රසවත් පළතුරු නිපදවීමට උපකාරී විය හැකි බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. එහෙත් දූරියන්වල දුගද නොමැතිනම් එය තවදුරටත් දූරියන් ලෙස හැදින්වීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි පර්යේෂණය විවේචනය කරන පිරිස් කියා සිටියේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY