දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය යෙදී ඇති හෙට දිනයේ සිකුරු දීප්තිමත්වෙයි

දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය යෙදී ඇති හෙට දිනයේ සිකුරු දීප්තිමත්වෙයි

80
0

දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය යෙදී ඇති හෙට දිනයේ සිකුරු ග්‍රහයා දීප්තිමත්ව නිරීක්‍ෂණය වනවා. නවීන තාක්‍ෂණය පිළිබද ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය මේ බව නිවේදනය කර තිබෙනවා. සිකුරු ග්‍රහයා පියවි ඇසින් නිරීක්‍ෂණය කළ හැකි වන්නේ සවස් කාලයේ බටහිර අහසේදීයි. එය ඉරබටු තරුව ලෙස බොහෝ දෙනා හදුන්වනවා.

දුරුතු පොහොය යෙදී ඇති හෙට දිනයේ සිකුරු ග්‍රහයාට පතිත වන සූර්යා ලෝකය වැඩි ප්‍රතිශතයක් ගන්නා බවයි ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය පවසන්නේ. ඒ අනුව හෙට උදෑසන 9.30 සිට සිකුරු ග්‍රහයා නිරීක්‍ෂණය කළ හැකියි. එහෙත් එය දර්ශනය වන්නේ නැත්තේ සූර්යා ලෝකය නිසයි. එහෙත් පස්වරු 6.45 පමණ වන විට සිකුරු ග්‍රහයා හෙවත් ඉරබටු තරුව දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි වනවා. එය හෙට රාත්‍රී 9ග30 දක්වා නිරීක්‍ෂණය කළ හැකි බවයි ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY