දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් අබලන් වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයට

දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් අබලන් වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයට

16
0

දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් අබලන් වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දී සිටිනවා. දඹුල්ල කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සහ දඹුල්ල හබරන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන රැසක්  දැඩිලෙස අබලන් වී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙනවා. මෙම මාර්ගවල ඇති විශාලවලවල් හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා  පිරිස් දැඩි දුෂ්කරතාවකටයි මුහුණ දී ඇත්තේ. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් මාර්ගයේ රිය අනතුරු සිදුවීමේ ප්‍රවණතාව ද වැඩිවී ඇති බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනවා. මෙම ගැටලුවට කඩිනම් විසදුමක් ලබා දෙන ලෙසයි ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY