දකුණේ ක්‍රීඩා ඇමතිත්, බස්නාහිර සභාපති හා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකත් ඉවතට

දකුණේ ක්‍රීඩා ඇමතිත්, බස්නාහිර සභාපති හා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකත් ඉවතට

17
0

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍ය වීරසුමන වීරසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්කර තිබෙනවා. මේ අතර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාද ධූරවලින් ඉවත් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

දකුණු පළාත් අමාත්‍ය වීරසුමන වීරසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමත් සමග ඔහු දැරූ අමාත්‍යංශ සියල්ල පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා වෙත පවරා තිබෙනවා. ඒ මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

මේ අතර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සුනිල් ජයමිණි හා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස කටයුතු කළ ගුණසිරි ජයනාත් යන මහත්වරුන් එම ධුර වලින් ඉවත් කළ බව ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පවසනවා.

dakunu

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා ඇමති එම ධුරයෙන් ඉවත් කෙරේ

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා ,යෞවන කටයුතු හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍ය වීරසුමන වීරසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්කර තිබෙනවා.එම පළාත් අමාත්‍යාංශ කටයුතු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් සිල්වා මහතාට පැවරීම දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණා. ඊට අදාළව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ආණ්ඩුකාරවරයා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY