තනි සිගරට්ටුවේ තහනමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අද අත්සන් තබයි

තනි සිගරට්ටුවේ තහනමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අද අත්සන් තබයි

37
0

තනි දුම්වැටියක් අලෙවි කිරීම තහනම් කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අද අත්සන් තැබීමට නියමිතයි. අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න එම කැබිනට් පත්‍රිකාව අත්සන් තබන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කරන්නේ. දුම්වැටි භාවිතය අධෛර්යමත් කිරීමට රජය මේ වන විටත් වැඩපිළිවෙළ රැසක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ තුළින් දුම්වැටි භාවිතය පහළ ගොස් ඇති බවට හෙලිවී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ. තවදුරටත් දුම්වැටි භාවිතය අධෛර්යමත් කිරීම සදහා තනි දුම්වැටියක් අලෙවිකිරීම තහනම් කිරීම සදහා කටයුතු සිදු කෙරෙන බවයි අමාත්‍යාංශය කියා සිටින්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY