චීස් යොදා ගනිමින් සංවිධාන කළ අපූරු උත්සවයක් (Video)

චීස් යොදා ගනිමින් සංවිධාන කළ අපූරු උත්සවයක් (Video)

21
0

චීස් යොදා ගනිමින් සංවිධාන කළ අපූරු උත්සවයක් පිළිබඳ තොරතුරු ඉතාලියෙන් වාර්තා වුණා. විවිධ වර්ගයෙන්, හැඩයෙන් සහ රසින් යුත් චීස් මෙම උත්සවයට එක්කර තිබීම විශේෂත්වයක්. ස්ලෝ ෆුඩ් චීස් ලෙසයි එම උත්සවය නම්කර තිබුණේ. සෑම වසර දෙකකටම වරක් මෙම උත්සවය පැවැත්වෙනවා. මේ සඳහා ලෝකයේ විවිධ රටවල නිෂ්පාදිත චීස් වර්ග 300ක් පමණ එක්කර තිබුණා. උත්සවයට පැමිණි පිරිසට චීස් වර්ග රස විඳීමට මෙන්ම ඒවා නිෂ්පාදනය කරන අයුරු දැකබලා ගැනීමටත් අවස්ථාව උදාවුණා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY