චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා අද දිවයිනට

චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා අද දිවයිනට

29
0

චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ජෙනරාල් චැන්ග් වැන්ක්වැන් අද දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි. තුන්දින නිල සංචාරයක් සඳහා ඔහු දිවයිනට පැමිණෙනවා. චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආරක්‍ෂක සබඳතා තරකර ගැනීම මෙම නිල සංචාරයේ අරමුණයි.

චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ජෙනරාල් චැන්ග් වැන්ක්වැන් සමග එරට විශේෂ නියෝජිතයින් පිරිසක් ද දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි. ආරක්‍ෂක සබඳතා, ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ඔවුන් මෙරට නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වනු ඇති. ඉදිරි දින කිහිපයේ පැවැත්වෙන උත්සව කිහිපයකට ද චීන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙරට සංචාරයට පෙර ජෙනරාල් චැන්ග් වැන්ක්වැන් නේපාලය හා බංග්ලාදේශය ආදී ආසියා රටවල් කිහිපයක ද නිරතව ඇති බව වාර්තාවනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY