ගාසා තීරයේ සිට ඊශ්‍රාලයට ළඟා විය හැකි උමඟක් විනාශ කිරීමට ඊශ්‍රාල හමුදා...

ගාසා තීරයේ සිට ඊශ්‍රාලයට ළඟා විය හැකි උමඟක් විනාශ කිරීමට ඊශ්‍රාල හමුදා සමත්වෙයි

11
0

ගාසා තීරයේ සිට ඊශ්‍රාලයට ළඟා විය හැකි විශාල උමඟක් විනාශ කිරීමට ඊශ්‍රාල හමුදා අංශ සමත් වී තිබෙනවා.සටන්කාමීන්  ඉදිකළ උමඟකුයි රජයේ හමුදා මෙසේ විනාශ කර ඇත්තේ.

පසුගිය මාස 05 තුළ විනාශ කළ පස්වන උමං මාර්ගය මෙය බවයි එරට වාර්තා සදහන් කරන්නේ.  එරට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසන්නේ ඊශ්‍රාලය සොයාගත් දීර්ඝතම හා ගැඹුරුම උමං මාර්ගය මෙය බවයි. ගාසා තීරට ප්‍රහාර එල්ළ කිරීමට මෙම උමං මාර්ග භාවිත කර තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY