කැබිනට් සංශෝධනය මේ සතියේ

කැබිනට් සංශෝධනය මේ සතියේ

33
0

කැබිනට් සංශෝධනය මේ සතිය තුළ සිදුකරන බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඉදිරි වසර දෙකේ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා සහන පැකේජයක් ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ වූ බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

ප්‍රශ්නය – කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුවෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. දැන් අද නොවේ හෙට කියලා කියනවා.. 
පිළිතුර – කැබිනට් සංශෝධනය සිදු වෙන එක සති ගාණක ඉඳලා තිබුණේ නෑ.. සති ගාණක් තිබුණේ ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනවා කියලා නේ… තමුන්නාසේලා ලිව්වෙත් ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනවා කියලා නේ…
ප්‍රශ්නය – මේ සතියේ කැබිනට් සංශෝධනය කරනවද?
පිළිතුර – කැබිනට් සංශෝධනය දැනටත් කරගෙන යනවා.. ඒක අනවුස් කරන දවසේ නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ.. මේ සතියේ නම් හිතන්න පුළුවන් මේ සතිය ඉවරවෙන්න ඉස්සල්ලා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා… 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY