කසල ගැටලුව විසඳීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක්

කසල ගැටලුව විසඳීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක්

99
0

මේ වනවිට මුලු රටේම අවධානයට ලක්ව ඇති කසල ගැටලුව විසඳීම සඳහා නව යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ගම්පොල ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු සමත්ව සිටිනවා.

ගම්පොල , දොළුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි විකුම් සම්පත් දිඹුල්ගස්තැන්න නම් 37 හැවිරිදි ඔහු වෘත්තියෙන් කාර්මිකයෙකි. දිනකට එකතුවන කසල කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට ඔහු නිපදවූ නව යන්ත්‍රයට හැකියාව පවතිනවා. එමගින් යකඩ, ප්ලාස්ටික් , වීදුරු , කඩදාසි වැනිදෑ වෙන්වෙන්ව ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක්වනවා. ඉන් කොටසක් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට හා වෙනත් අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා යොමුවනවා. කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මේ වනවිට රුපියල් ලක්ෂ තිස්හතක මුදලක් වැයවී ඇති බවයි මෙම තරුණයා පවසන්නේ. එහි අමතර අංගඋපාංග සඳහා තවත් රුපියල් ලක්ෂ විස්සක් පමණ වැයවනු ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ කසල ගැටලුව ස්ථීර වශයෙන් මාස තුනක් ඇතුළත විසඳාදිය හැකි බව පවසන විකුම් තම යන්ත්‍රය භාවිතකර කසල ගැටලුව විසඳීම සඳහා රජයේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY