කරදියානට කුණු දැමීමට එරෙහි වූ ලක්ෂ්මන් නිපුනආරච්චි ඇතුළු 6කට නොතීසි

කරදියානට කුණු දැමීමට එරෙහි වූ ලක්ෂ්මන් නිපුනආරච්චි ඇතුළු 6කට නොතීසි

21
0

ලක්ෂ්මන් නිපුනආරච්චි ඇතුළු හය දෙනෙකුට අධිකරණය මගින් නොතීසි නිකුත් කර තිබෙනවා. කරදියානට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන බව පවසමින් නීති විරෝධී ලෙස උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීම හේතුවෙන් ඔහුට මෙසේ නොතීසි නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY