ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසි භාවය සදහා නව නීති

ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසි භාවය සදහා නව නීති

55
0

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසි භාවය ලබා දීමට අදාළ නීති ඉහළ දැමීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.ඉහළ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව, ඕස්ට්‍රේලියාවේ බොහෝ කාලයක් ජීවත්වීම, රැකියාවල නිරතවීම  ආදිය පිළිබද වැඩි වශයෙන් සොයා බැලීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. පුරවැසි භාවය ලබා දීමට අදාළව පවත්වන පරික්ෂණයේ මට්ටම ද ඉහළ නංවන ලෙසට ඕස්ට්‍රේලියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා. පුරවැසි භාවය ලබා දීමට නම් විදේශිකයෙකු ඕස්ට්‍රේලියාවේ වසර හතරකවත් කාලයක් ජීවත් විය යුතුයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY