ඕස්ට්‍රේලියානු දේශපාලනඥයන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංක වැරදීමකින් අන්තර්ජාලයට

ඕස්ට්‍රේලියානු දේශපාලනඥයන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංක වැරදීමකින් අන්තර්ජාලයට

30
0

සියගණනක් ඕස්ට්‍රේලියානු දේශපාලනඥයන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංක වැරදීමකින් අන්තරජාලයේ පළ වී තිබෙන බව වාර්තා වනවා. එසේ පෞද්ගලික දුරකථන අංක ප්‍රසිද්ධියට පත්වූ දේශපානඥයන් අතර හිටපු අගමැතිවරුන් තිදෙනෙකුගේ නම්ද ඇතුළත් වී තිබෙනවා. දුරකථන සහ භාවිතා කළ දත්ත සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු වියදම් පිලිබඳ වාර්තාවක මෙම තොරතුරු අඩංගුවී තිබු බවයි වාර්තා වන්නේ. එම තොරතුරු ඉවත්කරගෙන ඇත්තේ මාස තුනකට වැඩිකාලයක් ඒවා අන්තර්ජාලයේ පළවී තිබීමෙන් පසුවයි.

බිබිසී පුවත් සේවය ඇසුරෙනි

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY