ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා තත්ත්වය පාලනයට දකුණේ පාසල් වසන්න

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා තත්ත්වය පාලනයට දකුණේ පාසල් වසන්න

49
0

දකුණු පළාතේ පැතිරයන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා එම පළාතේ පාසල් සතියක කාලයකට වසා තැබිය යුතු බව එම පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිමා රාසපුත්‍ර මහතා පවසනවා. මාතර පැවති උත්සවයකදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY