ඉන්දියාවේ අධිවේගී මාර්ගයක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බස් රථ දෙකක ගමන් ගත්...

ඉන්දියාවේ අධිවේගී මාර්ගයක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බස් රථ දෙකක ගමන් ගත් පුද්ගලයින් 30 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

17
0

ඉන්දියාවේ අධිවේගී මාර්ගයක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බස් රථ දෙකක ගමන් ගත් පුද්ගලයින් තිස් දෙනෙකු පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා.හිමාචල්, මන්දි පතන්කෝට් ප්‍රදේශයේ පිහිටි අධිවේගී මාර්ගයක් මතටයි පස්කන්ද කඩා වැටී තිබෙන්නේ. අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගනිමින් තිබූ බස් රථ දෙකක් එම පස්කන්දට යටවී තිබෙනවා. ඉන් පුද්ගලයින් තිස් දෙනෙකු පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර අටදෙනෙකුගේ සිරුරු සොයා ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පුද්ගලයින් පස්දෙනෙකු දිවි බේරා ගැනීමට සමත් වුණා. මිය ගිය සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවයි වාර්තා වන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY