ලබන වසරේ අයවැයට අදාළ යෝජනා වහාම ඉදිරිපත් කරන්න – මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

ලබන වසරේ අයවැයට අදාළ යෝජනා වහාම ඉදිරිපත් කරන්න – මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

16
0

ඉදිරි අයවැයෙන් ප්‍රමුඛතා පදනම මත ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් වෙන් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.අමාත්‍යාංශවලින් ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපෘතිවල සක්‍යතා පිළිබඳ ඇගයීමේ සාකච්ඡා මහා භාණ්ඩාගාරයේදී මේ දිනවල පැවැත්වෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරනවා.

එහිදී දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති හා විදේශ මූල්‍යාධාර සහිත ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ද අයවැයෙන් ප්‍රමුඛතා ලබා දෙන බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. ඉලක්ක කිහිපයක් ළඟාකර ගැනීම රජයේ අපේක්‍ෂාවයි. අදායම් වැඩිකර ගැනීම , අයවැය හිඟය ක්‍රමයෙන් අඩු කිරීම හා රජයේ ණය බර අඩු කිරීම ද ඊට ඇතුළත්. ලබන වසර සඳහා වන අය වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ නොවැම්බර් මාසයේදීයි.  මෙතෙක් යෝජනා ඉදිරිපත් කර නැති අමාත්‍යාංශවලට අයත් ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සියලු යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් , දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් , පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් , සංස්ථා හා ව්‍යාවස්ථාපිත මණ්ඩල සභාපතිවරුන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY