ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දැඩි හිම කුණාටු තත්ත්වයක්

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දැඩි හිම කුණාටු තත්ත්වයක්

11
0

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දැඩි හිම කුණාටු තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙන බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරනවා.එරට දකුණු දිග ප්‍රදේශවල බොහෝ ප්‍රදේශ ඉන් බලපෑමට ලක්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මිනසෝටා, නෙබ්රාස්කා, අයෝවා ඇතුලු ප්‍රාන්ත කිහිපයකට හිම කුණාටුවලින් දැඩි බලපෑම් එල්ල වුණා.

මේ නිසා ගුවන් ගමන් රැසක් අත්හිටුවා ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ. සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු මරණයට පත්ව ඇති බව සඳහන්. ඒ අතර දෙහැවිරිදි දැරියක් ද සිටින බවයි විදෙස් ප්‍රවෘත්ති සේවා සඳහන් කරන්නේ. අධිවේගී මාර්ග කිහිපයක්ම වසා දැමීමට ද කටයුතු කෙරුණා. අද දිනය පුරා හිම කුණාටු තත්ත්වය මිනසෝටා ඇතුලු ප්‍රාන්ත කිහිපයකට තවදුරටත් බලපානු ඇති බවයි කාලගුණ විශේෂඥයන් පවසන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY