ඇමෙරිකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශයක ලැව් ගින්නක් – දහස් ගණනක් එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කරයි

ඇමෙරිකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශයක ලැව් ගින්නක් – දහස් ගණනක් එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කරයි

20
0

ඇමෙරිකාවේ කොළරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ කඳුකර ප්‍රදේශවල ඇති වූ ලැව් ගිනි හේතුවෙන් පුද්ගලයින් දහස් ගණනක් එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කර තිබෙනවා.

ප්‍රදේශයේ පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ගින්න ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ හේතුවෙන් මේ වන විටත් පුද්ගලයින් දහසකට වැඩි පිරිසක් ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගත්තා. තවත් 2,200කට වැඩි පිරිසකට අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ පවතින සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් ලැව් ගිනි පැතිර යාම ඉතාමත් දරුණු මට්ටමකට වර්ධනය විය හැකි බවයි කොළරාඩෝ ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සඳහන් කරන්නේ.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY