අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයක් හා කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ජනපති අත්සන් තබයි

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයක් හා කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ජනපති අත්සන් තබයි

19
0

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයක් හා එහි කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඊයේ අත්සන් කළා. ඒ අනුව අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ කටයුතු මේ මස 15 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

ජීනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිදියා වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් යෝජනා මාලාවක් මීට පෙර සම්මත කරගනු ලැබුවා. එහි ප්‍රමුඛ කාර්යයක් වුයේ අතුරුදන් වුවන් පිළිබද කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමයි. ඒ අනුව එළඹෙන 15 වනදා සිට ආරම්භ කෙරන අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලියේ  ශ්‍රී ලංකාව පියවරක් ඉදිරියට තැබීමක් වනවා. 2016 අංක දාහතර දරණ පනත සහ 2017 අංක නවය දරණ පනත මගින් අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය ස්ථාපනය කෙරෙන අතර එමගින් අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් පිළබද සොයා බැලීම සහ සොයා ගැනීම සදහා විදිවිධාන සැළසීම සිදු කෙරෙනු ඇති. මීට අමතරව අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ට ආධාර කිරීම, අතුරුදන් වූවන් පිළිබද දත්ත පද්ධතියක් සැකසීම ඊට අයත් සෙසු කාර්යයන් වනු ඇති.

මෙම කාර්යාලය පිහිටුවීමෙ අරමුණු අතර සංහිදියා ක්‍රියාවලිය අවශ්‍ය සියළු පියවර ගෙන ඇති බව සහතික කිරීම එක් කරුණක්. අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සදහා සුදුසු යාන්ත්‍රණයක් සැපයීම තවත් අරමුණක් වනවා.

අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබද සිද්ධීන් අඩු කිරීම සදහා අදාළ බලධාරීන් වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමද මෙම කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ඇති. පනතේ සදහන් පරිදි අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමද අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ තවත් ප්‍රමුඛ කාර්යයක්. මීට අමතරව තවත් කරුණු රැසක් මෙම කාර්යාලයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලයට පැවරෙනු ඇති. මෙම කාර්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ  ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් මහතා අදහස් පළ කළා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY